U bent hier:

Ereleden en Leden van Verdienste

Leden van Verdienste en Ereleden van Labyrint

Leden van Verdienste zijn zij, die op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging of het kader van de doelstelling van de vereniging, als zodanig door de Algemene Vergadering zijn benoemd en deze benoeming hebben aanvaard.

Ereleden zijn zij die, op grond van buitengewoon bijzondere verdiensten voor de vereniging of het kader van de doelstelling van de vereniging, als zodanig door de Algemene Vergadering zijn benoemd en deze benoeming hebben aanvaard

Sponsoren