U bent hier:

Commissies

 
Labyrint heeft 11 commissies die op deze pagina te vinden zijn. Elke commissie organiseert verschillende activiteiten of ontwerpt het jaarboek of de magazines. Bij de activiteiten kan gedacht worden aan studiegerelateerde, culturele, sociale of sportieve activiteiten. De jaarplanning voor de activiteiten zijn op de website onder het kopje activiteiten in de kalender te vinden.

Daarnaast kent Labyrint een adviesorgaan: de Adviesraad, deze staat het bestuur bij en werkt aan de continuïteit van de vereniging. Ook heeft Labyrint een controleorgaan: de Kascommissie, deze controleert de boekhouding en staat de Penningmeester van het bestuur bij als zij vragen heeft over financiële zaken.

Studievereniging Labyrint kent in collegejaar 2021-2022 de volgende commissies:

Allejaarsweekendcommissie (AJWcie)

De AJWcie organiseert in februari een Allejaarsweekend naar een buitenlandse stad, zoals Gent of Lille. Het weekend draait om gezelligheid en binding tussen de leden van alle jaren. Daardoor is er veel vrijheid in de keuze voor activiteiten.

Deze commissie is alleen open voor Nederlandssprekende studenten.

Almanakcommissie (Almanakcie)

Elk jaar brengt Labyrint een almanak uit. Dit is een jaarboek waarin bijvoorbeeld stukjes over alle commissies staan. Een echte aanrader voor creatieve geesten die affiniteit hebben met designprogramma’s! Bijbehorend organiseert deze commissie een themabekendmaking en een uitreiking.

Deze commissie is open voor internationale studenten.

Congrescommissie (Congrescie)

De Congrescie organiseert een groot psychologiecongres. Tijdens dit congres zullen zo’n 25 sprekers van verschillende specialisaties vertellen over hun eigen ervaringen in het werkveld. Het congres wordt georganiseerd voor psychologiestudenten zodat zij zich kunnen oriënteren op hun master en loopbaan na de studie. Hierbij zal ook een lunch en een borrel aanwezig zijn.

Deze commissie is open voor internationale studenten.

deSofacommissie (deSofa)

deSofacie maakt het verenigingsblad van Labyrint: deSofa. De commissie is verantwoordelijk voor het schrijven van de artikelen, de opmaak van het blad en de verzending naar de leden. Drie keer per jaar ligt een editie van de deSofa in de mailbox van elk Labyrintlid, of is deze te bekijken in het Labyrinthok.

Deze commissie is open voor internationale studenten.

Feestcommissie (Fecie)

De Fecie zal dit jaar twee themafeesten, een Laby Only Party, een poolparty en het lustrumfeest organiseren. De commissie zal het thema, de locatie en de invulling van de feesten bepalen. Deze commissie is zeer geschikt voor eerstejaars Labyrintleden.

Deze commissie is alleen open voor Nederlandssprekende studenten.

Interrailcommissie (Interrailcie)

De Interrailcie zal dit jaar een vierdaagse treinreis naar twee buitenlandse steden organiseren. De interrail is een studiegerelateerdereis waarop in ieder geval een excursie naar een buitenlandse universiteit en twee andere studiegerelateerde activiteiten plaats zullen vinden. Verder is er natuurlijk veel tijd voor sociale activiteiten.

Deze commissie is open voor internationale studenten.

Introductiecommissie (Introcie)

De Introcie organiseert twee activiteiten: de ouderdag en het eerstejaarsweekend. Het eerstejaarsweekend in september is bedoeld om de eerstejaars kennis te laten maken met elkaar en natuurlijk met Labyrint. Bijbehorend organiseert deze commissie een themabekendmaking en een reünie. Op de ouderdag hebben alle ouders de gelegenheid om de universiteit te zien en werkgroepen en colleges te volgen. Deze commissie zal voor een deel in de zomervakantie aan het werk zijn.

Deze commissie is alleen open voor Nederlandssprekende studenten.

Lustrumcommissie (Lucie)

De Lucie zal drie activiteiten in de lustrumweek organiseren: een activiteit voor alumni, een sociale middagactiviteit en een groot lustrumgala. De activiteiten in de lustrumweek worden grootser aangepakt dan normale sociale activiteiten.

Deze commissie is open voor internationale studenten.

Lustrumreiscommissie (lustrumreiscie)

De Lustrumreiscie zal de lustrumreis organiseren. Dit zal een reis van ongeveer tien dagen zijn, waarvan de bestemming een stuk verder is dan die van een reguliere studiereis. De commissie zal de bestemming en de invulling van de reis bepalen.

Deze commissie is alleen open voor Nederlandssprekende studenten.

Netwerkcommissie (Netwerkcie)

De Netwerkcie organiseert activiteiten die interessant zijn voor alumni. Alumni zijn leden van Labyrint die klaar zijn met studeren en toch nog graag verbonden willen zijn met de vereniging.De Netwerkcie organiseert een symposium, een vrijwilligersdag en een workshop. Uiteraard zijn huidige studenten ook welkom bij deze activiteiten. De activiteiten geven studenten een beeld van de vele mogelijkheden na de studie psychologie en zijn dus ook aantrekkelijk voor masterstudenten. Daarnaast schrijft deze commissie ook twee keer per jaar een nieuwsbrief speciaal voor de alumni van Labyrint, zodat zij op de hoogte blijven van relevante activiteiten en ontwikkelingen binnen de vereniging.

Deze commissie is alleen open voor Nederlandssprekende studenten

Sport- en Educatiecommissie (Spoedcie)

De Spoedcie zal een casusdag, een workshop en twee sportactiviteiten organiseren: één in de winter en één in de zomer. Deze commissie biedt een perfecte balans van zowel studiegerelateerde als sociale activiteiten.

Deze commissie is open voor internationale studenten.

Sponsoren