U bent hier:

AV-Voorzitter

Een aantal keer per jaar is de Algemene Leden Vergadering (A.V.). Alle leden van Labyrint zijn hierbij van harte welkom. Op een A.V. wordt besproken hoe het met de vereniging gaat, worden belangrijke beslissingen over de vereniging genomen en wordt het beleid/de vereniging geëvalueerd. De A.V. is dus erg interessant om bij te wonen. 

Mijn naam is Lianne Belt en ik ben 22 jaar. Inmiddels ben ik al vier jaar actief binnen Labyrint en ik zal in 2022 alle Algemene Vergaderingen (A.V. ‘s) voorzitten. Dit houdt in dat ik alle A.V.’s leid en ervoor zorg dat alles soepel verloopt tijdens de vergaderingen. Zo loop ik bijvoorbeeld punt voor de punt de agenda door en zie ik erop toe dat iedereen z’n zegje kan doen. Ook leid ik de stemmingen en lees ik aangedragen moties voor. Daarbij vind ik het belangrijk om een prettige sfeer te creëren tijdens de A.V., zodat iedereen een opmerking durft te maken of een vraag durft te stellen. Hiermee wil ik specifiek leden die misschien wat minder ervaring hebben binnen Labyrint de mogelijkheid geven om  hun zegje te doen, omdat zij vaak verfrissende ideeën hebben!

Ik hoop jullie snel te zien bij de (hopelijk zoveel mogelijk fysieke) A.V.’s!

Als je vragen hebt aan mij kun je altijd contact opnemen met het bestuur (bestuur@labyrintleiden.nl). Zij zullen je dan doorverbinden!

Sponsoren