U bent hier:

Algemene (leden) Vergadering

Wat houdt een Algemene Vergadering in?
De Algemene Vergadering (A.V.) is het hoogste en machtigste orgaan van de vereniging. Op een A.V. worden besluiten genomen in het belang van (het voortbestaan van) de vereniging. Het bestuur legt hier onder andere verantwoording af aan de vereniging voor het te voeren beleid.
Door op de A.V. jouw stem uit te brengen, beslis je dus mee over de koers die jouw vereniging vaart!

Wie komt er naar een Algemene Vergadering?
Op een A.V. zijn alle leden van Labyrint welkom. Uit elke commissie zijn in ieder geval twee leden op de A.V. aanwezig. Alle leden ontvangen hiervoor een week van tevoren een digitale uitnodiging (het ‘convocaat’). Oud-leden, Alumnusleden en medewerkers van Universiteit Leiden zijn ook welkom om mee te komen denken op de A.V., zij hebben alleen geen stemrecht.

Hoe gaat een Algemene Vergadering in zijn werk?
Een week voorafgaand aan een vergadering ontvangen alle leden van Labyrint het digitale convocaat. In het convocaat wordt de agenda van de vergadering geplaatst zodat mensen weten wat er allemaal besproken zal worden. Hiernaast worden zij ook uitgenodigd om de stukken die in de A.V. behandeld zullen worden in te komen zien in het Labyrinthok. Dit is niet verplicht, maar sommige leden vinden het prettig om zich in te lezen en zo een duidelijke mening te formuleren.

Leden mogen zelf ook dingen aandragen om tijdens een A.V. te bespreken. Zij moeten hiervoor uiterlijk 24 uur van tevoren hun agendapunt kenbaar maken bij de A.V.-(vice)voorzitter of de voorzitter van hun commissie (indien van toepassing).

Wil je zelf een keer een Algemene Vergadering bijwonen? Kom dan gezellig eens langs. Op de A.V. van Labyrint hangt bijna altijd een gezellige sfeer, het is dus echt niet ‘eng’! Eerstejaars leden en leden die nog nooit actief met Labyrint bezig zijn geweest, zijn ook zeker van harte welkom!

 

Sponsoren