U bent hier:

Bachelor/Master

Bachelor- en masteropleidingen in Leiden

Als je in Leiden gaat studeren, studeer je in het bachelor-mastersysteem. Je begint met de bacheloropleiding psychologie van drie jaar, eventueel gevolgd door een masteropleiding.
Er zijn nog allerlei mogelijkheden om te variëren in je opleiding, bijvoorbeeld door het nieuwe minorsysteem. Je volgt dan 30 ECTS aan vakken aan een andere opleiding. Op http://www.onderwijs.leidenuniv.nl/minoren/ kun je meer informatie vinden over minoren.

Master opleiding

De masteropleiding bij de opleiding Psychologie heeft in principe een omvang van één jaar. Daarnaast wordt er een Research Masteropleiding aangeboden van twee jaar. Een student kiest een master op een bepaald vakgebied. In elk der masterspecialisaties besteden studenten 20 EC aan cursorisch onderwijs, 20 EC aan de masterscriptie en (minimaal) 10 EC aan de stage. Studenten die een stage van 10 EC doen, besteden daarnaast 10 EC aan keuzevakken. Om te kunnen voldoen aan de ingangseisen voor de post-masterberoepsopleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog hebben studenten in de vier klinisch georiënteerde master-specialisaties (Clinical Psychology, Clinical Neuropsychology, Health Psychology, Child and Adolescent Psychology) de mogelijkheid de verplichte 10 EC stage uit te breiden tot een stage van 20 EC. Deze stage past binnen het onderwijsprogramma van 60 EC; studenten die een stage van 20 EC volgen zijn namelijk niet verplicht 10 EC aan keuzevakken te volgen.

De eenjarige MSc Psychology kent negen specialisaties:

Applied Cognitive Psychology (ACP) 
Child and Adolescent Psychology (CAP) 
Clinical Neuropsychology (CNP) 
Clinical Psychology (CP) 
Economic and Consumer Psychology (ECP) 
Health Psychology (HP) 
Methodology and Statistics in Psychology (MSP) 
Occupational Health Psychology (OHP) 
Social and Organisational Psychology (SOP)

Programma in alle negen masterspecialisaties

20 EC Cursorisch onderwijs
20 EC Masterscriptie 
10 EC Stage
10 EC Keuzevakken

Mogelijkheid voor studenten in de vier klinisch georiënteerde masterspecialisaties

20 EC Cursorisch onderwijs
20 EC Masterscriptie
20 EC Stage in het klinische werkveld

Zie voor actuele informatie de pagina's over de masterprogramma's in de e-studiegids (www.studiegids.leidenuniv.nl)

De masteropleiding geeft toegang tot de onderzoekersopleiding of een postdoctorale (postmaster) opleiding. Afgestudeerden kunnen ook op een van de genoemde werkvelden een functie gaan vervullen. (Bron: www.psychologie.leidenuniv.nl).

Meer informatie over Minoren

https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/overig-onderwijs/minoren

Meer informatie over Masters

www.studiegids.leidenuniv.nl

Meer informatie over een algemene studiekeuze maken? 

Weet je nog helemaal niet wat je wilt studeren? Neem een kijkje op de website van https://studiegids.nl! Hier staat informatie over allerlei verschillende opleidingen binnen Nederland. 

Sponsoren