view this site in English

Opleidingscommissies

Bachelor Opleidingscommissie

De Bachelor Opleidings Commissie (BOC) brengt advies uit aan het opleidingsbestuur. De BOC houdt zich bezig met het voortdurend bijschaven en aanpassen van het onderwijsprogramma. Dit gebeurt door onderwijsevaluaties op grote en kleine schaal (meer informatie over onderwijsevaluaties). Er wordt daarbij gekeken naar 
· de overlap tussen cursussen, 
· de aansluiting van cursussen op elkaar, 
· regelingen van tentamens en examens etc.

Om dit advies van een brede basis te kunnen voorzien zitten naast een docent van elke sectie, ook 5 studenten in de commissie.

Bij reorganisaties van het onderwijs wordt getracht studenten zo veel mogelijk te betrekken. De Bachelor Opleidings Commissie (BOC) vergadert eens per maand. De vergaderingen zijn openbaar.

De rol van studenten

Een student krijgt met de BOC te maken in de vorm van schriftelijke onderwijsevaluaties en evaluatiepanels. Daarnaast brengen de studenten elke vergadering klachten of opmerkingen van studenten in, om zo een stem te geven aan iedere psychologiestudent. Als je wil dat jou klacht of opmerkingen gehoord wordt, ga dan naar deze facebookpagina: https://www.facebook.com/home.php#!/pages/Bachelor-Opleidingscommissie-Psychologie-Leiden/275798235876901?fref=ts

Studentlid worden in de BOC?

Elk jaar in september zijn er verkiezingen voor de studentleden die dat studiejaar de studenten zullen vertegenwoordigen in de BOC. Iedere bachelorstudent van de studie psychologie aan de Universiteit Leiden kan zich verkiesbaar stellen. Je moet je meestal rond begin september hiervoor aanmelden. Je krijgt vanzelf een uitnodiging om je op te geven in je Umail.

De huidige samenstelling van de BOC 2015-2016:

Docentleden

Mw. Dr. E.R.A. de Bruijn (Ellen), voorzitter
Mw. J. Mouthaan (Joanne), vice-voorzitter & Klinische Psychologie
Dr. F.M.T.A. Busing (Frank), Methoden en Technieken
Dr. M.J.W. van der Molen (Melle), Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie
Dr. F. van der Velde (Frank), Cognitieve Psychologie
Dr. E. de Kwaadsteniet (Erik), Sociale en Organisatiepsychologie
Mw. Dr. K. van der Hiele (Karin), Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie

Studentleden

Maarten van der Kooij - eerstejaars
Marieke van der Werff - tweedejaars
Shelby Visser - derdejaars
Caroline Heijmeijer - International Bachelor (IBP)
Emmelie Bierens de Haan – premaster
Alexandra Ribeiro Bártolo - deeltijd

Toehoorders

M. Snieder (Marjolein), studentlid Instituutsbestuur
M. Hooijen (Tim), studievereniging Labyrint
Dr. A. Wit (Arjaan), voorzitter Opleidingsbestuur
Drs. A.G.M. Zandvliet (Anna), hoofd Instituutsbureau

Ambtelijk secretaris

Dr. J. van Rooij, studieadviseur 
rooij@fsw.leidenuniv.nl

Contact

Secretariaat Bachelor Opleidingscommissie (BOC) 
tav mw J.S. de Vries (Judith) 
Instituutsbureau Psychologie 
Universiteit Leiden 
Postbus 9555 
2300 RB LEIDEN

E-mail: boc.psychologie@fsw.leidenuniv.nl

Master Opleidingscommissie

Meedenken of -praten over de masteropleiding, dat is de taak van de Master Opleidingscommissie (MOC). De master opleidingscommissie (MOC) brengt advies uit aan het opleidingsbestuur. De MOC is voortdurend bezig om het onderwijsprogramma bij te schaven en aan te passen. Dit gebeurt door onderwijsevaluaties op grote en kleine schaal. De MOC kijkt naar de:
- aansluiting en overlap van cursussen
- regelingen van tentamens en examens etc.

Om advies van een brede basis te voorzien, zitten van elke masterspecialisatie een docent en een student in de commissie. Als student krijg je met de MOC te maken via schriftelijke onderwijsevaluaties en evaluatiepanels. Daarnaast kan een student zelf leden van de MOC benaderen met een opmerking over het programma. Bij reorganisaties van het onderwijs proberen we studenten zo veel mogelijk te betrekken.

Internationale studenten

Internationale studenten kunnen deelnemen aan het International Student Platform (Engelstalig). gonova@umail.leidenuniv.nl  Het platform komt elke laatste donderdag van de maand bijeen om 16 uur in de common room van Psychologie op de tweede verdieping. Internationale studenten zijn altijd welkom om hierheen te komen.

Studentlid worden in de MOC?

Je kunt jezelf opgeven tijdens de bijeenkomst van jouw specialisatie op de master inschrijfdag om studentlid te worden van de MOC. De docentvertegenwoordiger van jouw specialisatie kiest vervolgens uit wie het studentlid wordt.

Huidige samenstelling van de MOC:

De huidige samenstelling van MOC

Informatiebrochure voor studentvertegenwoordigers van de MOC 

Contact

Mw. K.C.G.Minnebo 
minnebokcg@fsw.leidenuniv.nl 
Instituutsbureau Psychologie 
kamer 2 A57 
071-5277955

Chair ISPMr. Haas, M.T. (Mirthe)
MHaas@fsw.leidenuniv.nl;

Sponsoren

Joor it!
De eeuwige student
Drank.nl

Realisatie: verenigingenweb