view this site in English

Opleidingscommissies

Bachelor Opleidingscommissie

De Bachelor Opleidings Commissie (BOC) brengt advies uit aan het opleidingsbestuur. De BOC houdt zich bezig met het voortdurend bijschaven en aanpassen van het onderwijsprogramma. Dit gebeurt door onderwijsevaluaties op grote en kleine schaal (meer informatie over onderwijsevaluaties). Er wordt daarbij gekeken naar 
· de overlap tussen cursussen, 
· de aansluiting van cursussen op elkaar, 
· regelingen van tentamens en examens etc.

Om dit advies van een brede basis te kunnen voorzien zitten naast een docent van elke sectie, ook 5 studenten in de commissie.

Bij reorganisaties van het onderwijs wordt getracht studenten zo veel mogelijk te betrekken. De Bachelor Opleidings Commissie (BOC) vergadert eens per maand. De vergaderingen zijn openbaar.

De rol van studenten
Een student krijgt met de BOC te maken in de vorm van schriftelijke onderwijsevaluaties en evaluatiepanels. Daarnaast brengen de studenten elke vergadering klachten of opmerkingen van studenten in, om zo een stem te geven aan iedere psychologiestudent. Als je wil dat jou klacht of opmerkingen gehoord wordt, ga dan naar de Facebookpagina van de BOC.

Studentlid worden in de BOC?
Elk jaar in september zijn er verkiezingen voor de studentleden die dat studiejaar de studenten zullen vertegenwoordigen in de BOC. Iedere bachelorstudent van de studie psychologie aan de Universiteit Leiden kan zich verkiesbaar stellen. Je moet je meestal rond begin september hiervoor aanmelden. Je krijgt vanzelf een uitnodiging om je op te geven in je Umail.

Contact
Secretariaat Bachelor Opleidingscommissie (BOC)
Kim Minnebo
Instituutsbureau Psychologie
E-mail: boc.psychologie@fsw.leidenuniv.nl

Master Opleidingscommissie

Meedenken of -praten over de masteropleiding, dat is de taak van de Master Opleidingscommissie (MOC). De master opleidingscommissie (MOC) brengt advies uit aan het opleidingsbestuur. De MOC is voortdurend bezig om het onderwijsprogramma bij te schaven en aan te passen. Dit gebeurt door onderwijsevaluaties op grote en kleine schaal. De MOC kijkt naar de:
- aansluiting en overlap van cursussen
- regelingen van tentamens en examens etc.

Om advies van een brede basis te voorzien, zitten van elke masterspecialisatie een docent en een student in de commissie. Als student krijg je met de MOC te maken via schriftelijke onderwijsevaluaties en evaluatiepanels. Daarnaast kan een student zelf leden van de MOC benaderen met een opmerking over het programma. Bij reorganisaties van het onderwijs proberen we studenten zo veel mogelijk te betrekken.

Contact
Sandra van Dijk
Instituutsbureau Psychologie
Kamer 2B01
E-mail: sdijk@fsw.leidenuniv.nl

Internationale studenten

Internationale studenten kunnen deelnemen aan het International Student Platform (Engelstalig). gonova@umail.leidenuniv.nl  Het platform komt elke laatste donderdag van de maand bijeen om 16 uur in de common room van Psychologie op de tweede verdieping. Internationale studenten zijn altijd welkom om hierheen te komen.

Contact
Chair ISP
Mr. Haas, M.T. (Mirthe)
E-mail: MHaas@fsw.leidenuniv.nl

Sponsoren

Drank.nl
Joor it!

Realisatie: verenigingenweb