U bent hier:

Opleidingscommissies

Bachelor Opleidingscommissie

Wat doet de BOC?
De Bachelor Opleidingscommissie (BOC) brengt advies uit aan het opleidingsbestuur. De BOC houdt zich bezig met het voortdurend bijschaven en aanpassen van het onderwijsprogramma. Dit gebeurt door onderwijsevaluaties op grote en kleine schaal . Er wordt gekeken naar: 
· De overlap tussen cursussen
· De aansluiting van cursussen op elkaar
· De regelingen van tentamens en examens 

De rol van studenten
Om dit advies van een brede basis te kunnen voorzien zitten naast een docent van elke sectie, ook 5 studenten in de commissie. Bij reorganisaties van het onderwijs wordt getracht studenten zo veel mogelijk te betrekken. De Bachelor Opleidingscommissie vergadert eens per maand. De vergaderingen zijn openbaar. Een student krijgt met de BOC te maken in de vorm van schriftelijke onderwijsevaluaties en evaluatiepanels. Daarnaast brengen de studenten elke vergadering klachten of opmerkingen van studenten in, om zo een stem te geven aan iedere psychologiestudent.

Studentlid worden in de BOC?
Elk jaar in september zijn er verkiezingen voor de studentleden die dat studiejaar de studenten zullen vertegenwoordigen in de BOC. Iedere bachelorstudent van de studie psychologie aan de Universiteit Leiden kan zich verkiesbaar stellen. Hiervoor moet je je rond begin september  aanmelden. Je krijgt vanzelf een uitnodiging in je Umail om je op te geven als kandidaat.

Contact
Secretariaat Bachelor Opleidingscommissie (BOC)
Kim Minnebo
Instituutsbureau Psychologie
E-mail: boc.psychologie@fsw.leidenuniv.nl

Master Opleidingscommissie

Wat doet de MOC?
Meedenken of -praten over de masteropleiding, dat is de taak van de Master Opleidingscommissie (MOC). De MOC brengt advies uit aan het opleidingsbestuur. De MOC is voortdurend bezig om het onderwijsprogramma bij te schaven en aan te passen. Dit gebeurt door onderwijsevaluaties op grote en kleine schaal. Er wordt gekeken naar:
· De overlap tussen cursussen
· De aansluiting van cursussen op elkaar
· De regelingen van tentamens en examens 

De rol van studenten
Om advies van een brede basis te voorzien, zitten van elke masterspecialisatie een docent en een student in de commissie. Als student krijg je met de MOC te maken via schriftelijke onderwijsevaluaties en evaluatiepanels. Daarnaast kan een student zelf leden van de MOC benaderen met een opmerking over het programma. Bij reorganisaties van het onderwijs wordt geprobeerd studenten zo veel mogelijk te betrekken.

Contact
Ilja van den Brandt
Instituutsbureau Psychologie
Kamer 2B01
E-mail: i.van.den.brandt@fsw.leidenuniv.nl

Internationale studenten

Wat doet het ISP?
Internationale bachelorstudenten die willen meedenken of -praten over de psychologieopleiding kunnen deelnemen aan het International Student Platform IBP-ISP (Engelstalig). Het platform komt elke laatste donderdag van de maand bijeen om 16:00 in de common room van Psychologie op de tweede verdieping. Internationale studenten zijn altijd welkom om hierheen te komen.

Contact
Chair ISP
Mr. Haas, M.T. (Mirthe)
E-mail: MHaas@fsw.leidenuniv.nl

Sponsoren