You are here:

Labyrint song

Melody: ‘Leids volkslied’

(source: Arnold van Rheenen)

Lyrics:

Labyrint, een schone versmelting, (Labyrint a beautiful joining)
Van wat eens een tweedeling was, (Of what once was two)
Nu een eenheid boven alles, (Now a unity above all else)
Fier en trots, heft nu het glas! (Fiery and proud, now raise your glass!)
Plaats voor ieder, openheid, (Open to all and openness)
Waar men ieders hart verblijdt! (Where joy is spread by all)
Labyrint, met vorstelijk roem (Labyrint with royal glory)
Tot aan den dood, heft op ’t blazoen! (Till death, raise the banners!)

Schoonheid, daadkracht, enthousiasme, (Beauty, prowess, enthousiasm)
Da’s de moraal van het orgaan (That's the heart of this instution)
Menig vriendschap, menige liefde, (Many a friendship, many a love)
Is op Labyrint ontstaan. (has arisen at Labyrint)
Als bestuur een jaar regeren (Ruling for a year as board)
Of als commissielid actief (Or active as committeemember)
Labyrint, met vorstelijk roem, (Labyrint with royal glory)
Tot aan den dood, heft op ‘t blazoen! (Till death, raise the banners!)

Labyrint, nu boven alles (Labyrint now above all else)
Psychologie, de wetenschap (Psychology, the science)
Pavlov, Freud en skinner-boxen  (Pavlov, Freud and Skinner-boxen)
Groepscohesie, hersenkwab (Groupcohesion, brainlobe)
Laat uw stemmen samen komen, (All come together in song!)
In een loflied, groots en luid, (In a paean, big and loud)
Labyrint, met vorstelijk roem, (Labyrint with royal glory)
Tot aan den dood, heft op ‘t blazoen! (Till death, raise the banners)

Sponsors