view this site in English

SPS NIP Stedelijk Bestuur

SPS NIP Stedelijk Bestuur Leiden: Brug naar je toekomst!
 
 
Het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), de beroepsvereniging van en voor psychologen, is een landelijke vereniging die de belangen van alle Nederlandse psychologen behartigd. De Sectie Psychologie Studenten is de studentensectie hiervan; het heeft de rol als tussenpersoon tussen het NIP, het beroepsveld enerzijds en psychologiestudenten anderzijds. De SPS kent 11 verschillende stedelijke besturen, 6 landelijke commissies, 4 secties en een Europese vereniging. Voor elke stad waar psychologie gestudeerd kan worden is er een stedelijk bestuur. Zo kent ook Leiden haar eigen stedelijke bestuur. In Leiden zijn dit jaar de volgende dames aangesteld: Fenna Mensonides (voorzitter), Floortje de Koning (secretaris), Charlotte de Vries (penningmeester), Manel Sedra (pr-intern) en Minke Krapels (pr-extern).
 
Het bestuur van het SPS-NIP Stedelijk Bestuur Leiden heeft als doelstelling zoveel mogelijk activiteiten van verschillende studierichtingen te organiseren, zodat studenten een beter beeld hebben van wat er allemaal mogelijk is na de studie en zo bewuster tijdens de studie hun keuzes kunnen maken.
Ook komend jaar zullen er weer activiteiten zijn in de vorm van lezingen, excursies en workshops. Al onze activiteiten hebben betrekking op het toekomstige werkveld van de psycholoog.
Ten slotte organiseren we ook twee informatie avonden, de Post Master Opleidingen avonden en een congres in samenwerking met Studievereniging Labyrint: het Psycholoog en Toekomstperspectief congres!
 
Contact
 
Je kunt ons ook vinden op:
De FSW website
Facebook: SPS-NIP Stedelijk Bestuur Leiden
We zijn te bereiken via: Stedelijkbestuurleiden@spsnip.nl

 

 

Sponsoren

Joor it!
Drank.nl

Realisatie: verenigingenweb