view this site in English

Leenstelsel

Op 6 november vond het Tweede Kamer debat over het leenstelsel plaats. 11 november is over dit wetsvoorstel en alle moties en amendementen gestemd. Tijdens deze stemmingen heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel. Op 20 januari is het wetsvoorstel besproken en aangenomen in de Eerste Kamer. Dit betekent dat het leenstelsel vanaf 1 september 2015 zal worden ingevoerd. Voor de huidige studenten in het hoger onderwijs is er een overgangsrecht

Ondanks dat het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) geen voorstander is van dit leenstelsel vinden ze het belangrijk dat studenten goed worden geïnformeerd over de mogelijke veranderingen die dit wetsvoorstel voor iedereen gaat betekenen. Om deze reden heeft het ISO zijn website (http://www.iso.nl/leenstelsel/) over het leenstelsel aangevuld met de nieuwe informatie uit het wetsvoorstel.  Verder geeft het ISO informatie over de aanvullende beurs, de OV-studentenkaart, het lenen & terugbetalen en het overgangsrecht. Daarnaast heeft het ISO een handige flowchart gemaakt zodat je snel kan zien welke maatregelen voor jou gelden. Verdere informatie kan je vinden op de websites van DUO en startstuderen.

Realisatie: verenigingenweb