view this site in English

Mediator

Als je een geschil hebt met een commissie- of bestuurslid en er samen even niet uitkomt, kun je met Celina en Senne contact opnemen. De ombudsfunctionarissen zullen met beide partijen het gesprek aangaan en zo proberen het geschil op te lossen. Natuurlijk blijven zij te allen tijde onpartijdig en zullen zij je informatie vertrouwelijk behandelen. De ombudsfunctionarissen zijn bereikbaar via mediator@labyrintleiden.nl.

Dit jaar zijn Celina Mons en Senne Braun mediators

Celina Mons
Celina heeft psychologie gestudeerd aan de Universiteit Leiden en was tijdens haar studie actief in verschillende commissies van Labyrint. Daarnaast was zij in 2015-2016 Secretaris van het verenigingsbestuur. Ook nu zij haar studie heeft afgerond blijft zij graag betrokken bij de vereniging door de functie van mediator te vervullen. 

Senne Braun
Ook Senne heeft psychologie in Leiden gestudeerd en heeft na het behalen van de master Economic & Consumer Psychology nog een master Bestuurskunde gedaan. Daarnaast was hij net als Celina actief in meerdere commissies en het Labyrintbestuur in het jaar 2015-2016.

Sponsoren

Joor-it
Inzowijs

Realisatie: verenigingenweb